YKS Hazırlık

FİKRİNİZ Mİ VAR ?
Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli !
Mesaj veya telefon ile bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
YKS Hazırlık
Sözem Eğitim Kurumları

YKS Hazırlık

SINAV TARİHLERİ

 

Temel Yeterlilik ne demektir?

 

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

 

TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

 

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

 

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

 

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

 

Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları;

Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

 

Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylar açısından avantajları nelerdir?

 

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

 

  1. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
  2. Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
  3. Meslek Lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
  4. Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

 

Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

 

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

 

Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

 

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

 

Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

 

Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

 

Bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı %40; Alan Yeterlilik Testlerinden ve Yabancı Dil testinden elde edilecek puanların katkısı %60’tır.

 

AÇIK ÖĞRETİM DAHİL TÜM 4 YILLIK BÖLÜMLER İÇİN AYT DE BAŞARI GÖSTERMEK GEREKMEKTEDİR.

2 YILLIK BÖLÜMLER İÇİN TYT DE BAŞARILI OLMAK YETERLİDİR.

Update cookies preferences